Poročanje

Pravna ali fizična oseba, ki je pridobila dovoljenje za posamezen posel, globalno ali posamezno dovoljenje za prenos, izkoristila splošno dovoljenje za prenos oziroma dobavila obrambne proizvode državam članicam brez dovoljenja za prenos, mora v roku 15 dni od realizacije posla Ministrstvu za obrambo poslati poročilo o opravljenem poslu. Poročilo pošlje na:

Ministrstvo za obrambo
Vojkova 55
1000 Ljubljana

ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna(at)mors.si.

Pravna ali fizična oseba, ki je prejela obrambne proizvode iz drugih držav članic, mora v roku 15 dni od prejema teh proizvodov Ministrstvu za obrambo poslati poročilo o prejemu obrambnih proizvodov. Poročilo pošlje na:

Ministrstvo za obrambo
Vojkova 55
1000 Ljubljana

ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna(at)mors.si.

Datum zadnje spremembe strani: 24. 09. 2019