Mednarodno uvozno potrdilo

Mednarodno uvozno potrdilo (IIC) je dokument, ki ga lahko, pred izvozom vojaškega orožja in opreme v Republiko Slovenijo, od uvoznika v Republiko Slovenijo zahteva izvoznik iz države izvoznice.

V primeru zahteve po Mednarodnem uvoznem potrdilu, mora uvoznik izpolniti vlogo za izdajo Mednarodnega uvoznega potrdila in jo poslati na:

Ministrstvo za obrambo
Vojkova 55
1000 Ljubljana

ali skenirano po elektronski pošti na e-naslov glavna.pisarna@mors.si.

Nakazilo plačila:

Račun: 01100-1000315637
Sklic: 11 19119-7111002
Namen plačila: izdaja mednarodnega uvoznega potrdila

Vloga za pridobitev dovoljenja

Datum zadnje spremembe strani: 24. 09. 2019