Vpis v evidenco detektivov

V evidenco detektivov, ki opravljajo detektivsko dejavnost in jo vodi Detektivska zbornica Republike Slovenije, se vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje detektivske dejavnosti.

Vloga za pridobitev licence se vloži pri Detektivski zbornici Republike Slovenije, ki v primeru popolne vloge prosilcu izda licenco in detektivsko izkaznico ter ga vpiše v evidenco detektivov.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za notranje zadeve
  • Molk organa: Se upošteva v skladu z ZUP

Druge aktivnosti

Detektivska zbornica Republike Slovenije vsaka štiri leta organizira obdobno usposabljanje, ki se ga morajo udeležiti vsi detektivi.

Termin obnove: obdobno usposabljanje na vsake 4 leta

Obvezno članstvo

Datum zadnje spremembe strani: 23. 07. 2018