Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Razširitev pooblastil v imeniku ZAPS - revidenti

Na podlagi dokazil o pridobljenih delovnih izkušnjah oziroma o opravljenem dopolnilnem izpitu iz revidiranja lahko član Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije zaprosi za razširitev pooblastila.

Vlogo posameznik vloži pri ZAPS na predpisanem obrazcu. Prispele vloge obravnava vpisna komisija, praviloma enkrat mesečno, po potrebi tudi večkrat.

Ko ZAPS ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za razširitev pooblastila, posamezniku ta podatek vpiše v imenik in mu izda potrdilo o vpisu v imenik.

Najpozneje v 15 dneh od vpisa v imenik ZAPS posamezniku vroči enotni žig z identifikacijsko številko in označbo za katero vrsto storitev ima pooblastilo, ki je nanj trajno vezana in jo mora uporabljati pri opravljanju storitev.

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Datum zadnje spremembe strani: 22. 08. 2012