Razširitev pooblastil v imeniku ZAPS - prostorski načrtovalci

Na podlagi dokazil o pridobljenih delovnih izkušnjah oziroma o opravljenem dopolnilnem izpitu iz prostorskega načrtovanja lahko član Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije zaprosi za razširitev pooblastila.

Vlogo posameznik vloži pri ZAPS na predpisanem obrazcu. Prispele vloge obravnava vpisna komisija, praviloma enkrat mesečno, po potrebi tudi večkrat.

Ko ZAPS ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za razširitev pooblastila, posamezniku ta podatek vpiše v imenik in mu izda potrdilo o vpisu v imenik.

Najpozneje v 15 dneh od vpisa v imenik ZAPS posamezniku vroči enotni žig z identifikacijsko številko in označbo za katero vrsto storitev ima pooblastilo, ki je nanj trajno vezana in jo mora uporabljati pri opravljanju storitev.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Datum zadnje spremembe strani: 22. 08. 2012