Vpis v imenik pooblaščenih inženirjev

V imenik pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije (IZS), se vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za pooblaščenega inženirja ali na podlagi odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije.

Po opravljenem strokovnem izpitu za vpis v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS posameznik predloži vlogo na predpisanem obrazcu.

Ko IZS ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za vpis, izvede vpis v imenik, mu izda potrdilo o vpisu v imenik, ter dodeli enotna identifikacijska številka, ki se ne spreminja do izbrisa posameznika iz imenika.

IZS najpozneje v 15 dneh od vpisa v imenik:

  • po uradni dolžnosti izda člansko izkaznico,
  • vroči enotni žig z identifikacijsko številko in oznako, za katero vrsto storitev ima inženir pooblastilo. Identifikacijska številka je trajno vezana na žig in jo mora pooblaščeni inženir uporabljati pri opravljanju storitev.

Izjema: MIROVANJE POKLICNEGA NAZIVA

Posameznik, ki na noben predpisan način ne opravlja poklicnih storitev oziroma nima zagotovljenega zavarovanja se lahko na zahtevo vpiše v imenik pooblaščenih inženirjev. Zbornica na podlagi odločbe v imenik vpiše mirovanje poklicnega naziva. 

Po vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev IZS izda račun za članarino in pristojbino za vodenje v imeniku. Višino stroškov preverite na spletni strani  IZS.

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor
Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 06. 05. 2020