Geodetska izkaznica in vpis v imenik geodetov

V imenik geodetov, ki ga vodi Inženirska zbornica Slovenije (IZS), se vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za opravljanje geodetskih storitev. 

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor

Druge aktivnosti

Geodeti s pridobljeno geodetsko izkaznico so se dolžni obvezno strokovno izobraževati. Obvezno strokovno izobraževanje izvaja Inženirska zbornica Slovenije in se ugotavlja s kreditnimi točkami, ki jih pridobiva geodet na izobraževanjih. Geodet mora v koledarskem obdobju enega leta zbrati najmanj šest kreditnih točk. Kreditna točka velja dve leti. 

Datum zadnje spremembe strani: 15. 06. 2017