Vpis v imenik pooblaščenih arhitektov

V imenik pooblaščenih arhitektov Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) se vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega krajinskega arhitekta in pooblaščenega prostorskega načrtovalca ali na podlagi odločbe o priznavanju poklicne kvalifikacije.

Po opravljenem strokovnem izpitu za vpis v imenik pooblaščenih arhitektov pri ZAPS posameznik predloži vlogo na predpisanem obrazcu, ki jo vpisna komisija obravnava praviloma enkrat mesečno, po potrebi tudi večkrat.

Ko ZAPS ugotovi, da kandidat izpolnjuje pogoje za vpis, izvede vpis v imenik in mu izda potrdilo.

Najpozneje v 15 dneh od vpisa v imenik ZAPS pooblaščenemu projektantu vroči enotni žig z identifikacijsko številko in označbo, za katero vrsto storitev ima pooblastilo. Na to oznako je trajno vezan in jo mora uporabljati pri opravljanju storitev.

Izjema: MIROVANJE POKLICNEGA NAZIVA

Če oseba, ki je vpisana v imenik pooblaščenih arhitektov, pooblaščenih krajinskih arhitektov in pooblaščenih prostorskih načrtovalcev pri ZAPS začasno ne želi opravljati storitev, ki sodijo v opis njegovih poklicnih nalog, ZAPS na njegovo zahtevo izda odločbo o mirovanju. 

Vpisnina se plača:

  • v višini 265,00 EUR
  • na transakcijski račun SI56 6100 0001 8357 306,
  • izdan Delavska hranilnica d.d.,
  • BIC koda HDELSI22

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za okolje in prostor
Datum zadnje spremembe strani: 06. 05. 2020