Vpis v Register turističnih spremljevalcev

V Register turističnih spremljevalcev, ki ga vodi Turistično gostinska zbornica Slovenije, se vpisujejo posamezniki, ki so opravili izpit za turističnega spremljevalca ali so izkazali dve leti delovnih izkušenj s področja organiziranja potovanj.

Vloga za pristop na izpit se vloži pri Turistično gostinski zbornici Slovenije na predpisanem obrazcu.

Po opravljenem izpitu turistični spremljevalci prejmejo:

  • potrdilo o opravljenem izpitu in
  • potrdilo o vpisu v Register turističnih vodnikov in turističnih spremljevalcev ter
  • plastično izkaznico z barvno fotografijo. 

Turistični spremljevalec mora imeti med opravljanjem storitev izkaznico pri sebi.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Druge aktivnosti

Turistični vodniki in spremljevalci morajo enkrat letno, najkasneje do 31. januarja tekočega leta, za preteklo leto podaljšati letno registracijo in Turistično gostinski zbornici Slovenije posredovati podatke za preteklo leto o številu dni vodenja oziroma spremljanja in o relacijah vodenja oziroma spremljanja. 

Datum zadnje spremembe strani: 25. 05. 2017