Dovoljenje za učitelja vožnje določene kategorije

Dovoljenje za učitelja vožnje določene kategorije se izda posamezniku, ki izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dela učitelja vožnje.

Vloga za izdajo dovoljenja se vloži pri Upravni enoti, ki vodi postopek, preveri pogoje ter posamezniku izda dovoljenje.

Dovoljenje za učitelja vožnje se izda za pet let oziroma za krajši čas, če je taka omejitev določena v vozniškem dovoljenju.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo

Druge aktivnosti

Učitelj vožnje mora vsako leto obnavljati in dopolnjevati svoje znanje.

Šteje se, da je učitelj vožnje v zadnjem letu obnavljal in dopolnjeval znanje, če je v posameznem letu veljavnosti dovoljenja za učitelja vožnje izvajal predavanja pri izobraževanju ali dodatnem usposabljanju učiteljev vožnje ali če je sodeloval pri pripravi programov izobraževanje oziroma dodatnega usposabljanja.

Če se učitelj vožnje tri leta ali več ni dodatno usposabljal, mora za ponovno izdajo dovoljenja opraviti izpit pred AVP.

Termin obnove: letno

Datum zadnje spremembe strani: 29. 08. 2017