Dovoljenje za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa

Dovoljenje za učitelja predpisov o varnosti cestnega prometa se izda posamezniku, ki izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dela učitelja predpisov.

Vloga za izdajo dovoljenja se vloži pri Upravni enoti, ki vodi postopek, preveri pogoje ter posamezniku izda dovoljenje.

Dovoljenje za učitelja predpisov se izda za pet let oziroma za krajši čas, če je taka omejitev določena v vozniškem dovoljenju.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo

Druge aktivnosti

Učitelj predpisov mora vsako leto obnavljati in dopolnjevati svoje znanje.

Šteje se, da je učitelj predpisov obnavljal in dopolnjeval znanje, če je v posameznem letu veljavnosti dovoljenja za učitelja predpisov izvajal predavanja pri izobraževanju ali dodatnem usposabljanju učiteljev predpisov ali če je sodeloval pri pripravi programov izobraževanje oziroma dodatnega usposabljanja.

Če se učitelj predpisov tri leta ali več ni dodatno usposabljal, mora za ponovno izdajo dovoljenja opraviti izpit pred komisijo AVP.

Termin obnove: letno

Datum zadnje spremembe strani: 30. 08. 2017