Dovoljenje za strokovnega vodjo šole vožnje

Dovoljenje za strokovnega vodjo šole vožnje se izda posamezniku, ki izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dela strokovnega vodjo šole. 

Vloga za izdajo dovoljenja se vloži pri Upravni enoti, ki vodi postopek, preveri pogoje ter posamezniku izda dovoljenje.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo

Druge aktivnosti

Datum zadnje spremembe strani: 29. 08. 2017