Vpis v imenik odvetnikov

V imenik odvetnikov, ki ga vodi Odvetniška zbornica Slovenije (OZS) se vpisujejo posamezniki in odvetniške družbe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje odvetniškega poklica.

Vlogo za vpis predložijo OZS. Ob vpisu v imenik OZS izda posamezniku odvetniško izkaznico.

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Datum zadnje spremembe strani: 27. 11. 2018