Vpis v imenik notarjev

V imenik notarjev, ki ga upravlja Notarska zbornica Slovenije (NZS) se vpisujejo posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje notarskega poklica in jih imenuje minister pristojen za pravosodje. Pred imenovanjem minister pridobi mnenje NZS.

Ta določi in objavi tudi datum nastopa notarja v Uradnem listu Republike Slovenije.

Pred tem mora imenovani notar izpolniti vse zakonsko predpisana dejanja - svoj podpis mora skupaj spridobljenim pečatom in žigom overiti pred pristojnim predsednikom okrožnega sodišča, skleniti zavarovalno pogodbo ter pridobiti varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom. Po tem izreče še prisego pred predsednikom višjega sodišča.

Vlogo za pridobitev dovoljenja: Vloga za vpis v imenik NZS je dosegljiva na sedežu NZS.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
Vir: Ministrstvo za pravosodje | Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016