Dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev

Dimnikarska družba mora za opravljanje dimnikarskih storitev pridobiti dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev.

V postopku izdaje dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev upravna enota preveri izpolnjevanje naslednjih pogojev:

  • z ustrezno pogodbo zagotovljeno sodelovanje z dimnikarjem,
  • ustrezne merilne naprave in druga oprema,
  • zavarovana odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti.


O izdaji dovoljenja za opravljanje dimnikarskih storitev odloča upravna enota, na območju katere je sedež dimnikarske družbe.

Upravna enota po uradni dolžnosti vpiše dimnikarsko družbo v evidenco.

Seznam dejavnosti

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 28. 06. 2017