Pooblastilo za izvajanje programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov

Pooblastilo se na pisno zahtevo izda samostojnemu podjetniku posamezniku ali pravni osebi, ki izpolnjuje predpisane pogoje. 

Vlogo ponudnik vloži pri Javni agenciji za varnost prometa (v nadaljnjem besedilu: AVP).

Ko AVP ugotovi, da ponudnik izpolnjuje predpisane pogoje, mu izda pooblastilo za dobo treh let. Pooblastilo se lahko podaljša, če ponudnik še izpolnjuje predpisane pogoje.

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

  • -
  • Priloge k vlogi


Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Pravne podlage

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 26. 02. 2016