Službena izkaznica, varnostni tehnik

Službena izkaznica je dokument, s katerim varnostno osebje izkazuje, da ima podeljeno licenco in upravičenost za neposredno opravljanje nalog zasebnega varovanja.

Prosilcu se na podlagi vloge izda službena izkaznica za tisto vrsto dela, za katero je strokovno usposobljen in izpolnjuje pogoje.

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije

Druge aktivnosti

Strokovna usposobljenost za varnostnega tehnika se obnavlja vsakih 5 let. Oseba se mora vsakih 5 let od opravljenega osnovnega strokovnega usposabljanja oziroma izobraževanja za varnostnega tehnika udeležiti Programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega tehnika  in uspešno opraviti obdobni preizkus strokovne usposobljenosti.

Datum zadnje spremembe strani: 19. 06. 2019