Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Certifikat o licenci za varovanje prireditev v gostinskih lokalih

Licenca je dovoljenje za opravljanje ene ali več oblik ali nalog zasebnega varovanja, ki se pravni osebi podeli s certifikatom o licenci. Osnovni pogoji potrebni za pridobitev licence na področju varovanja ljudi in premoženja so:

 • za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposlen varnostni menedžer, ali je sam varnostni menedžer;
 • povezane osebe so varnostno preverjene in nimajo varnostnih zadržkov ter povezane osebe niso povezane v pravni osebi kateri je bila odvzeta licenca in ukrep prepovedi še traja;
 • zoper prosilca ni uveden postopek odvzema licence;
 • zoper prosilca v zadnjih dveh letih ni bil izrečen ukrep začasnega ali pogojnega odvzema licence in ukrep prepovedi ponovne pridobitve licence še traja;
 • ima v delovnem razmerju ustrezno strokovno usposobljeno varnostno osebje (vsaj enega varnostnika usposobljenega za varovanje prireditev v gostinskih lokalih);
 • ima lastni ali pogodbeni VNC;
 • zavarovanje odgovornosti za škodo;
 • interni akt, s katerim je določil oznake, delovno obleko, opremo in vozila;
 • je lastnik ali najemnik poslovnih prostorov v Republiki Sloveniji;
 • varnostniki ali varnostni menedžerji, ki opravljajo varovanje prireditev v gostinskih lokalih morajo opraviti usposabljanje skadno s programom izpopolnjevanja za varovanje prireditev v gostinskih lokalih.

Pogoj iz 1., 5., 6. in 7. točke mora prosilec izpolniti pred začetkom opravljanja zasebnega varovanja, vendar najkasneje v 30 dneh od vročitve certifikata o licenci, sicer se šteje, da ne izpolnjuje pogojev.

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Upravni spor
 • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Datum zadnje spremembe strani: 03. 04. 2018