Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Službena izkaznica, varnostni menedžer

Službena izkaznica je dokument, s katerim varnostno osebje izkazuje, da ima podeljeno licenco in upravičenost za neposredno opravljanje nalog zasebnega varovanja.

Prosilcu se na podlagi vloge izda službena izkaznica za tisto vrsto dela, za katero je strokovno usposobljen in izpolnjuje pogoje.

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije

Druge aktivnosti

Strokovna usposobljenost za varnostnega menedžerja se obnavlja vsakih 5 let. Oseba se mora vsakih 5 let od opravljenega osnovnega strokovnega usposabljanja oziroma izobraževanja za varnostnega menedžerja udeležiti Programa obdobnega strokovnega izpopolnjevanja za varnostnega menedžerja  in uspešno opraviti obdobni preizkus strokovne usposobljenosti.

Datum zadnje spremembe strani: 28. 11. 2018