Varnostnik čuvaj

Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje varnostnega osebja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Varnostnik čuvaj se izvaja na treh nivojih:

  • strokovnim usposabljanjem za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije kandidati osvojijo zanja in spretnosti za opravljanje del in nalog varnostnega osebja.
  • Z obdobnim strokovnim izpopolnjevanjem varnostno osebje posodablja in osvežuje znanje in se pripravlja na obdobni preizkus strokovne usposobljenosti.
  • S strokovnim izpopolnjevanjem varnostno osebje poglablja in razširja strokovno znanje in se pripravlja na preizkus strokovne usposobljenosti.

Osebe se morajo vsakih pet let od opravljenega osnovnega strokovnega usposabljanja udeležiti obdobnega strokovnega izpopolnjevanja. Stroški obdobnega usposabljanja so odvisni od vsebin. Strokovnega izpopolnjevanja se lahko posameznik udeleži kadarkoli.

V primeru, da oseba obdobnega strokovnega izpopolnjevanja ne opravi najkasneje v šestih mesecih po preteku petih let od opravljenega osnovnega strokovnega usposabljanja, se šteje, da ni strokovno usposobljena in da ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje zasebnega varovanja.

Varnostnemu osebju, ki je usposobljeno za več vrst dela, se prizna obdobno strokovno izpopolnjevanje za ostale vrste dela, če opravijo izpopolnjevanje za zahtevnejšo vrsto dela, po naslednjem zaporedju: varnostni menedžer, pooblaščeni inženir varnostnih sistemov, varnostnik telesni stražar, operater varnostno-nadzornega centra, varnostnik nadzornik, varnostnik, varnostnik čuvaj ter varnostni tehnik.

Datum zadnje spremembe strani: 22. 02. 2018