Vpis v imenik aktivnih gorskih vodnikov

Imenik aktivnih gorskih vodnikov vodi Združenje gorskih vodnikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGVS) in je dosegljiv na spletni strani ZGVS. Imenik je sestavljen iz:

  • imenika gorskih vodnikov in
  • imenika pripravnikov za gorske vodnike.

V imenik aktivnih gorskih vodnikov Slovenije se lahko vpiše gorski vodnik ali pripravnik za gorskega vodnika, ki je član ZGVS, državljan Republike Slovenije in ima zavarovano svojo odgovornost proti tretjim osebam in oseba iz države pogodbenic. Vpis v imenik se obnovi vsako leto do prvega marca.

Gorski vodniki ali pripravniki za gorske vodnike, ki želijo opravljati poklic gorskega vodnika, se morajo priglasiti za prvi vpis v imenik, vsakoletno podaljšati vpisa in morebitno obnoviti vpis. Rok za priglasitev vsako leto določi ZGVS.

Vlogo za vpis v imenik aktivnih gorskih vodnikov, skupaj z dokazili, je potrebno nasloviti na ZGVS. Vloga za vpis v imenik aktivnih gorskih vodnikov Slovenije - registracijski list  je na voljo pri ZGVS, ki o vpisu, podaljšanju vpisa, izbrisu in obnovitvi vpisa v imenik aktivnih gorskih vodnikov odloča v skladu s svojim statutom. 

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 06. 12. 2019