Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Spričevalo o strokovni usposobljenosti za opravljanje prevozov v cestnem prometu

Spričevalo o strokovni usposobljenosti pridobi posameznik, ki uspešno opravi preizkus znanja za posamezne vrste prevozov. 

Datum zadnje spremembe strani: 29. 05. 2013