Obratovalno dovoljenje

Za obratovanje smučišča mora upravljavec pridobiti obratovalno dovoljenje, ki ga izda minister, pristojen za promet.

Za izdajo obratovalnega dovoljenja mora upravljavec smučišč zagotoviti:

 • zavarovanje pred plazovi na plazovitih delih smučišča,
 • zaščito ob prepadih in drugih nevarnih mestih,
 • zaščito ob stebrih žičniških naprav na smučiščih,
 • urejenost in zavarovanje čakajoče vrste pred žičniškimi napravami,
 • urejenost odprtih smučarskih prog,
 • označbo mej smučišča,
 • opozorilne in obvestilne znake,
 • reševalno in nadzorno službo,
 • telefonsko zvezo s centrom za obveščanje,
 • obratovanje v nočnem času, če smučišče obratuje v nočnem času,
 • prepustnost smučarskih prog.

Poleg tega mora upravljavec zagotoviti vsaj enega nadzornika, ki je lahko hkrati tudi reševalec, v primeru, da je ustrezno usposobljen in izpolnjuje vse predpisane pogoje.

Seznam dejavnosti

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor | Datum zadnje spremembe strani: 15. 01. 2018