Obratovalno dovoljenje

Za obratovanje smučišča mora upravljavec pridobiti obratovalno dovoljenje, ki ga izda minister, pristojen za promet.

Za izdajo obratovalnega dovoljenja mora upravljavec smučišč zagotoviti:

 • zavarovanje pred plazovi na plazovitih delih smučišča;
 • zaščito ob prepadih in drugih nevarnih mestih;
 • zaščito ob stebrih žičniških naprav na smučiščih;
 • urejenost in zavarovanje čakajoče vrste pred žičniškimi napravami;
 • urejenost odprtih smučarskih prog;
 • označbo mej smučišča;
 • opozorilne in obvestilne znake;
 • reševalno in nadzorno službo;
 • telefonsko zvezo s centrom za obveščanje;
 • obratovanje v nočnem času, če smučišče obratuje v nočnem času;
 • prepustnost smučarskih prog.

Poleg tega mora upravljalec zagotoviti minimalno enega nadzornika na smučišču z zmogljivostjo do 300 smučarjev, dva nadzornika na smučišču z zmogljivostjo do 1.000 smučarjev in za vsakih nadaljnjih 1.500 smučarjev enega nadzornika. Število nadzornikov je lahko tudi manjše, če je možno s katerega koli mesta na smučišču nadzorovati smučarske proge ter dostopne in izstopne poti.

Upravljavec mora v okviru reševalne službe zagotoviti minimalno enega reševalca na smučišču z zmogljivostjo do 500 smučarjev, dva reševalca na smučišču z zmogljivostjo do 3.000 smučarjev in za vsakih nadaljnjih 1.500 smučarjev enega reševalca

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Upravni spor
Datum zadnje spremembe strani: 15. 01. 2018