Potrdilo o usposobljenosti za reševanje iz vode

Osebi, ki uspešno opravi preizkus usposobljenosti po programu D in izpolni druge predpisane zahteve, Uprava RS za zaščito in reševanje izda potrdilo o usposobljenosti za reševanje iz vode.

Vloga za pridobitev dovoljenja

Druge aktivnosti

Termin obnove: 5 let

Datum zadnje spremembe strani: 21. 11. 2014