Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Imenovanje organa za izvajanje rednih in izrednih overitev

Postopek imenovanja pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika se začne z vložitvijo zahteve za imenovanje pri Uradu RS za meroslovje. Direktor urada imenuje tri ali več člansko komisijo, ki izdela mnenje o ustreznosti zahteve.

Na podlagi proučitve zahteve, priložene dokumentacije in ocenjevalnega obiska pri vložniku poda mnenje. Komisija izda svoje mnenje najkasneje v enem mesecu od dneva, ko je vloga popolna. Nato posreduje vlogo direktorju urada, ki izda odločbo o imenovanju ali zavrne zahtevo za imenovanje.

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Urad RS za meroslovje
Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016