Dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja

Revizijska družba oziroma samostojni revizor (s.p.) mora za opravljanje storitev revidiranja pridobiti dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo.  

Za pridobitev dovoljenja mora revizijska družba izpolnjevati predpisane pogoje in plačati denarno nadomestilo.

Na podlagi izdanega dovoljenja Inštitut revizijsko družbo vpiše v Register revizijskih družb.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Slovenski inštitut za revizijo
Vir: Ministrstvo za finance | Datum zadnje spremembe strani: 06. 11. 2014