Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja

Posameznik lahko opravlja delo revizorja, ko pridobi dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja. Dovoljenje izda Slovenski inštitut za revizijo.

Za pridobitev dovoljenja mora posameznik izpolnjevati predpisane pogoje in opraviti strokovni preizkus znanj.

Na podlagi izdanega dovoljenja Inštitut pooblaščenega revizorja vpiše v Register pooblaščenih revizorjev.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Slovenski inštitut za revizijo

Druge aktivnosti

Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja velja dve leti od izdaje. Veljavnost dovoljenja se podaljša za dve leti, če njegov imetnik opravi program dodatnega strokovnega izobraževanja.

Imetnik dovoljenja lahko obnovi dovoljenje tudi, če mu je le-to nekaj let mirovalo, vendar pod pogojem, da izpolnjuje vse osnove pogoje za pridobitev dovoljenja in opravi porgram dodatnega strokovnega izobraževanja.

Za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja je potrebno plačati takso v višini 100,08 evrov.

Termin obnove: dve leti

Datum zadnje spremembe strani: 07. 11. 2014