Dovoljenje za opravljanje nalog ocenjevalca vrednosti podjetja

Za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja je potrebno pridobiti dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo. Posameznik mora za prejem dovoljenja izpolnjevati zahtevane pogoje in opraviti strokovni preizkus znanj.

Na podlagi izdanega dovoljenja Inštitut vpiše ocenjevalca vrednosti v Register pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti podjetij.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Slovenski inštitut za revizijo

Druge aktivnosti

Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja velja dve leti od izdaje. Veljavnost dovoljenja se podaljša za dve leti, če njegov imetnik opravi program dodatnega strokovnega izobraževanja.

Imetnik dovoljenja lahko obnovi dovoljenje tudi, če mu je le-to nekaj let mirovalo, vendar pod pogojem, da izpolnjuje vse osnove pogoje za pridobitev dovoljenja in opravi porgram dodatnega strokovnega izobraževanja.

Za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetja je potrebno plačati takso v višini 200,16 evrov.

Termin obnove: 2 leti

Vir: Ministrstvo za finance | Datum zadnje spremembe strani: 07. 11. 2014