Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme

Za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme je potrebno pridobiti dovoljenje Slovenskega inštituta za revizijo. Posameznik mora za prejem dovoljenja izpolnjevati zahtevane pogoje in opraviti strokovni preizkus znanj.

Na podlagi izdanega dovoljenja Inštitut vpiše ocenjevalca vrednosti v Register pooblaščenih ocenjevalcev strojev in opreme.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Slovenski inštitut za revizijo

Druge aktivnosti

Dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme velja dve leti od izdaje. Veljavnost dovoljenja se podaljša za dve leti, če njegov imetnik opravi program dodatnega strokovnega izobraževanja

Imetnik dovoljenja lahko obnovi dovoljenje tudi, če mu je le-to nekaj let mirovalo, vendar pod pogojem, da izpolnjuje vse osnove pogoje za pridobitev dovoljenja in opravi porgram dodatnega strokovnega izobraževanja.

Za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti strojev in opreme je potrebno plačati takso v višini 200,16 evrov.

Termin obnove: dve leti

Vir: Ministrstvo za finance | Datum zadnje spremembe strani: 07. 11. 2014