Certifikat o odobritvi tipa merila

Večina zakonskih meril mora imeti odobritev tipa merila. Pri odobritvi tipa merila se merilo pregleda in preskusi v skladu z zakonodajo.

Za odobritev tipa merila je potrebno vložiti zahtevo. Urad po pregledu in ugotovitvi popolnosti zahteve določi izvajalca ter kraj in obseg preskua tipa merila. Po izvedenem preskusu tipa merila urad pregleda poročilo o preskusu tipa merila in odloči o odobritvi oziroma o zavrniti odobritvi tipa.

V primeru, da tip merila izpolnjuje zahteve, določene z meroslovnimi predpisi za posamezno vrsto meril, urad izda certifikat o odobritvi merila za dobo 10 let.

Seznam dejavnosti

Vloga za pridobitev dovoljenja

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Druge aktivnosti

Certifikat o odobritvi tipa merila se izda za dobo 10 let, ki se ga lahko na zahtevo imetnika obnovi za zaporedna obdobja po 10 let. 

V primeru temeljnih sprememb v načrtovanju merila, lahko urad izda certifikat  z celjavnostjo 2 let, ki se ga lahko podaljša za 3 leta.

Certifikat o odobritvi tipa merila se obnovi oziroma podaljša z dodatkom k certifikatu.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo | Datum zadnje spremembe strani: 05. 09. 2016