Dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov

Borznoposredniška družba sme opravljati tiste dejavnosti, za katere pridobi dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov. Izdaja dovoljenja je v pristojnosti Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Posebnega obrazca glede vložitve prošnje za izdajo dovoljenja ni predpisanega. Prosilec zgolj naslovi na Agencijo zahtevana dokazila.

Za izdajo dovoljenja mora družba plačati takso. Višina takse za izdajo dovoljenja je odvisna od števila investicijskih storitev in poslov, ki jih želi družba opravljati. Ne glede na njihovo število pa taksa ne sme znašati manj kot 800 evrov in ne več kot 2.400 evrov.

Na podlagi izdanega dovoljenja Agencija vpiše družbo v register družb z dovoljenjem.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP)
Datum zadnje spremembe strani: 07. 02. 2019