Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika

Borzni posrednik lahko opravlja svoje posle samo, če pridobi Dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika. Izdaja dovoljenja je v pristojnosti Agencije za trg vrednostnih papirjev.

Za pridobitev dovoljenja morate uspešno opraviti preizkus strokovnih znanj in izpolnjevati zahtevane pogoje.

Ko je preizkus znanja uspešno za vami, morate na Agencijo za trg vrednostnih papirjev vložiti zahtevo za izdajo dovoljena za opravljanje poslov borznega posrednika. Poleg dokazil o izpolnjevanju pogojev morate predložiti še osebni dokument in potrdilo o plačani taksi.

Agencija lahko zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika, če ugotovi, da bi borzni posrednik, zaradi storitev in poslov, ki jih opravlja oziroma zaradi ravnanj, ki jih je storil, ogrozil poslovanje borznoposredniške družbe.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP)
Datum zadnje spremembe strani: 13. 11. 2014