Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja družbam in samostojnim podjetnikom posameznikom, če sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno storitvijo

Dovoljenje za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja lahko pridobijo tudi druge osebe, ki niso zavarovalno zastopniške družbe, če sklepajo zavarovanja, ki so v neposredni zvezi z glavno storitvijo, ki jo opravljajo (na primer špediterji in osebe, ki opravljajo tehnične preglede vozil). 

Vlogi za pridobitev dovoljenja je potrebno priložiti:

1.) Izjavo direktorja družbe oz. samostojnega podjetnika posameznika, v kateri opredeli:

  • dejavnosti družbe oziroma podjetnika, s katerimi pridobiva dohodek na trgu,
  • katera zavarovanja, ki jih namerava sklepati, so v neposredni zvezi z navedeno dejavnostjo,
  • da bo opravljal le tista zavarovanja, ki so neposredno povezana z dejavnostjo, ki jo družba opravlja samo za svoje (lastne) stranke.

2.) Izpis iz informacijskega sistema AJPES o vpisu subjekta v Poslovni register Slovenije ali Akt o ustanovitvi družbe (v kolikor vložnik ne bo k zahtevi priložil izpisa iz IS AJPES, ga bo Agencija za zavarovalni nadzor sama pridobila iz uradne evidence),

3.) Takso v znesku 126 evrov.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za finance | Datum zadnje spremembe strani: 04. 02. 2019