Pooblastilo za zavarovalno zastopanje

Zavarovalnica pooblasti zavarovalnega zastopnika za sklepanje zavarovalnih pogodb v imenu in za račun zavarovalnice.

Poleg sklepanja pogodb se za zavarovalnozastopstvo štejejo tudi aktivnosti, ki so povezane s pripravo na sklenitevzavarovalne pogodbe ter pomoč pri izvrševanju pravic iz pogodbe, še posebej prireševanju odškodninskih zahtevkov, naslovljenih na zavarovalnico.

Pooblastilo zavarovalnega zastopnika zasklenitev zavarovalne pogodbe obsega tudi pooblastilo za spremembo oziromapodaljšanje te pogodbe, in sprejemanje izjav zavarovalca o odstopu odzavarovalne pogodbe.

Datum zadnje spremembe strani: 05. 11. 2014