Pravica do razširjanja programa

Ponudniki programov se lahko prijavijo na dva različna javna razpisa:

  • za pridobitev radijskih frekvenc za opravljanje analogne radiodifuzije in
  • za pridobitev pravice razširjanja programov na razpisanem območju v digitalni radiodifuzni tehniki.

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije vodi postopek javnega razpisa in opravi izbiro na podlagi obrazloženega predloga Sveta za radiodifuzijo in v skladu z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije.

Pred prijavo na javni razpis mora vlagatelj imeti pridobljeno dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti.

Seznam dejavnosti

Vir: Ministrstvo za kulturo | Datum zadnje spremembe strani: 14. 12. 2015