Vpis v uradno evidenco

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije po prejemu obvestila z vsemi potrebnimi podatki vpiše operaterja v uradno evidenco in mu hkrati pošlje potrdilo o vpisu v uradno evidenco.

Za vpis v register vlagatelju ni potrebno pošiljati posebne vloge. V register ga Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije avtomatično vpiše po prejemu obvestila z vsemi potrebnimi podatki.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport | Datum zadnje spremembe strani: 07. 11. 2014