Potrdilo za naziv Državni revizor

Posameznik lahko opravlja naloge državnega revizorja, ko pridobi potrdilo o pridobljenem nazivu.

Potrdilo za revizorski naziv  državni revizor se izda posamezniku, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev naziva.

Vloga za pridobitev potrdila se vloži pri Računskem sodišču Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana.

Državni revizor lahko postane oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je uspešno opravil strokovni izpit za naziv državni revizor.

Naziv državni revizor lahko pridobi tudi posameznik, ki izpolnjuje ostale predpisane pogoje in:

1. je na Slovenskem inštitutu za revizijo vpisan v register pooblaščenih revizorjev ter je opravil preizkus znanja iz vsebine predmetov "državna revizija" in "poslovanje države in oseb javnega prava" iz programa izobraževanja in je uspešno zagovarjal zaključno nalogo ali

2. je pridobil naziv državni notranji revizor na podlagi Zakona o javnih financah ter je opravil preizkus znanja iz vsebine predmeta "državna revizija" iz programa izobraževanja in je uspešno zagovarjal zaključno nalogo.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Računsko sodišče Republike Slovenije
Datum zadnje spremembe strani: 17. 03. 2017