Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Potrdilo za naziv Državni notranji revizor

Posameznik lahko opravlja naloge državnega notranjega revizorja (DNR), ko pridobi Potrdilo o pridobitvi naziva državni notranji revizor.

Vloga za izdajo potrdila se vloži na Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna (UNP).

UNP na podlagi vložene vloge preveri pogoje. Minister, pristojen za finance izda potrdilo za pridobitev naziva državni notranji revizor (DNR).

Potrdilo ima značaj javne listine. Naziv se uporablja tako, da se pristavi za imenom in priimkom imetnika potrdila.

UNP vodi imenik Državnih notranjih revizorjev, ki je objavljen na spletni strani.

Potrdilo za DNR lahko pridobi posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je uspešno opravil program izobraževanja.

Potrdilo za DNR lahko pridobi tudi posameznik, ki je že pridobil naziv državni revizor po Zakonu o računskem sodišču in je opravil dodatni izpit za pridobitev naziva DNR ter uspešno zagovarjal zaključno nalogo.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Datum zadnje spremembe strani: 14. 03. 2017