Potrdilo za naziv Preizkušeni državni notranji revizor

Posameznik lahko opravlja naloge preizkušenega državnega notranjega revizorja, ko pridobi Potrdilo o pridobitvi naziva preizkušeni državni notranji revizor (PDNR).

Vloga za izdajo potrdila se vloži na Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna (UNP).

UNP na podlagi vložene vloge preveri pogoje. Minister pristojen za finance izda potrdilo za pridobitev naziva preizkušeni državni notranji revizor (PDNR).

Potrdilo ima značaj javne listine. Naziv se uporablja tako, da se pristavi za imenom in priimkom imetnika potrdila.

UNP vodi imenik Preizkušenih državnih notranjih revizorjev, ki je objavljen na njihovi spletni strani.

Potrdilo za Preizkušenega državnega notranjega revizorja (PDNR) lahko pridobi posameznik, ki izpolnjuje predpisane pogoje in je uspešno opravil program izobraževanja.

Naziv za PDNR lahko pridobi tudi posameznik, ki je pridobil naziv preizkušeni državni revizor po Zakonu o računskem sodišču in opravi dodatni izpit za pridobitev naziva PDNR.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Datum zadnje spremembe strani: 02. 03. 2017