Zaključeno izobraževanje za pridobitev naziva Preizkušeni notranji revizor

Kandidat, ki se želi vpisati v izobraževanje, iz katerega bo opravljal strokovne izpite, mora izpolnjevati tele pogoje:

1.     da je zaključil najmanj študijski program prve stopnje po zakonu, ki ureja visoko šolstvo, oziroma ima najmanj tej stopnji enakovredno izobrazbo,

2.     da ima visoko raven aktivnega znanja slovenščine,

3.     da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper premoženje oziroma gospodarstvo in kazen še ni bila izbrisana iz kazenske evidence.

 

Izobraževanje za pridobitev strokovnih znanj je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu kandidat opravlja izpite iz posameznih predmetov, v drugem pa predstavi in zagovarja zaključno delo ter ustno odgovarja na postavljena vprašanja. Izpiti so pisni.

 Kandidat mora pri prvem delu izobraževanja opraviti pisne izpite iz:

-       civilnega prava in gospodarskih pogodb,

-       gospodarskega prava, prava družb in upravljanja podjetij,

-       izvajanja notranjerevizijskih poslov,

-       poslovnih financ in finančnega analiziranja,

-       pravil o strokovnem in etičnem ravnanju pri notranjem revidiranju,

-       računovodstva za odločanje,

-       sestavitve letnega poročila, konsolidiranja in revidiranja,

-       vloge notranje revizije in notranjerevizijskega načrtovanja,

-       upravljanja poslovnih procesov ter informacijske tehnologije in z njo povezanih tveganj.

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Slovenski inštitut za revizijo
Datum zadnje spremembe strani: 08. 11. 2014