Vpis v register izvajalcev notranjerevizijskih storitev

Revizijska družba ali samostojni revizor (s.p.) se mora pred začetkom izvajanja dejavnosti notranjega revidiranja uporabnikov državnega in občinskih proračunov, vpisati v register izvajalcev notranjega revidiranja.

Vlogo je možno oddati tudi na elektronski naslov Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna (UNP).

Na podlagi vložene vloge UNP preveri pogoje in vpiše izvajalca v register.  

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
Datum zadnje spremembe strani: 06. 09. 2016