Letno dovoljenje za športni ribolov

Na podlagi letnega dovoljenja se lahko izvaja športni ribolov v teritorialnih vodah Republike Slovenije.

Oseba, ki je članica društva za športni ribolov, ki je član Zveze za športni ribolov na morju Slovenije, lahko pridobi letno dovoljenje za športni ribolov. Zveza za športni ribolov na morju Slovenije je na podlagi javnega pooblastila edina, ki svojim članom izdaja letna dovoljenja.

Član društva predloži društvu zahtevek za dovoljenje. Društvo zbere vse prijave svojih članov in jih posreduje Zvezi za športni ribolov na morju Slovenije, ki izda dovoljenje.

Letno dovoljenje za športni ribolov meri 7*10 cm, je natisnjen na modrem papirju, in vsebuje:

1. na prednji strani:

  • napis Republika Slovenija;
  • grb Republike Slovenije;
  • navedbo za katero vrsto dovoljenja;
  • čas veljavnosti;
  • zaporedno številko izdaje in
  • ceno.

2. na zadnji strani:

  • navedbe določene za letna dovoljenja za športni ribolov (ime in priimek, naslov, številko osebnega dokumenta, kraj in datum izdaje letnega dovoljenja, žig in podpis nosilca javnega pooblastila ter naziv in podpis pooblaščenega prodajalca)

Letno dovoljenje za športni ribolov je veljavno samo skupaj s člansko izkaznico društva, ki je član zveze društev za športni ribolov na morju. Prav tako, dovoljenje ni prenosljivo. 

Dovoljenje mora imeti oseba pri sebi ves čas izvajanja športnega ribolova.

Za prostočasni ribolov z obale, letno dovoljenje za športno dovoljenje, ni potrebno.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Upravni spor
  • Pristojni organ: Upravno sodišče Republike Slovenije
Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 06. 09. 2016