Odločba o ocenitvi mošta, vina in drugih proizvodov

Z oceno mošta, vina in drugih proizvodov se ugotavlja primernost za promet. Določijo se ustrezne označbe, ki jih lahko imajo mošt, vino in drugi proizvodi v prometu.

Ocenjevanje obsega naslednje zaporedne faze:
 • naročilo naročnika ali zahtevek pristojne inšpekcije,
 • vzorčenje vzorca za oceno,
 • preveritev podatkov o geografksem poreklu iz registra pridelovalcev grozdja in vina ali certifikata države izvoznice
 • laboratorijska analiza vzorca (razen za mešanice vina z drugimi proizvodi)
 • organoleptična ocena vzorca (razen za zgoščen grozdni mošt in rektificiran zgoščen grozdni mošt)
 • izdaja odločbe o ocenitvi vzorca

Postopek ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov se začne z izpolnitvijo naročilnice.

Ocenitev mošta, vina in drugih proizvodov izvede na zahtevo pridelovalca ali na zahtevo pristojne inšpekcije pooblaščena organizacija. Pooblaščene organizacije v Sloveniji so:

Stroški ocenjevanja so odvisni glede na vrsto proizvoda, ki se ocenjuje. Stroške ocenitve nosi naročnik ocene.

Vrste proizvodov, za katere je potrebno pridobiti odločbo o ocenitvi, so:

 • mošt,
 • kakovostno vino,
 • vrhunsko vino,
 • vina PTP (cviček, teran, belokranjec, metliška črnina, bizeljčan),
 • deželno vino PGO.

Vzorce se oceni s kemično analizo, kjer se preverja predpisane parametre in organoleptično oceno, kjer se preverja lastnosti vzorca, kot so: barva, vonj, okus, bistrost.

Z oceno se potrjuje tudi ostale vrste vina:

 • brezalkoholno vino (največ 0,5 vol. %)
 • nizkoalkoholno vino (med 0,5 vol. % do 5,0 vol. %)

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

 • Pravno sredstvo: Pritožba
 • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2015