Ribolovna dovolilnica

Ribolovna dovolilnica je dovoljenje za ribolov.

Ribe je dovoljeno loviti le z veljavno ribolovno dovolilnico, ki jo izda izvajalec ribiškega upravljanja za posamezen ribolovni revir. Izvajalec ribiškega upravljanja vodi evidenco o izdanih ribolovnih dovolilnic. Ribič je dolžan v ribolovno dovolilnico takoj vpisati uplen.

Ribolovne dovolilnice so:

  1. Dnevne
    Dnevne ribolovne dovolilnice za dnevni čas ribolova so enodnevne, večdnevne in letne. Letna ribolovna dovolilnica se izda v obliki knjižice v velikosti najmanj 7*10 cm z natisnjenimi predpisanimi podatki oziroma rubrikami. Ostale ribolovne dovolilnice se izda v velikosti 14*10 cm. Dnevna ribolovnica mora imeti natisnjeno rubriko, kamor se vpisuje dnevni uplen in zaznamki ribiškega čuvaja. Večdnevne in letne pa morajo imeti natisnejo rubriko kamor se vpiše skupni ulov po prenehanju veljavnosti,
  2. Nočne
    Nočne ribolovne dovolilnice za nočni čas ribolova so samo za čas ene noči. Nočna ribolovnica je izdana v velikosti najmanj 14*10 cm.

Ribolovna dovolilnica je neprenosljiva in veljavna, če se z njo lahko identificira njen imetnik.

Datum zadnje spremembe strani: 12. 12. 2014