Obvestilo: Z dnem, 31. 5. 2020, je bila preklicana epidemija koronavirusa v RS. S 1. 6. 2020 so prenehali veljati nekateri ukrepi in spremenjeni pogoji poslovanja. Več informacij na tej povezavi.

Javno pooblastilo za določeno strokovno nalogo ocenjevanja aktivnih snovi oziroma FFS

Pristojni organ dodeli javno pooblastilo za določeno strokovno nalogo ocenjevanja aktivnih snovi oziroma FFS v postopku javnega razpisa. Izvajalec mora imeti sam ali imeti za nedoločen čas zaposlenega ocenejvalca aktivnih snovi in FFS.

Izbor izvajalca se izvaja na podlagi naslednjih meril:

  • delovna doba ocenjevalca,
  • strokovni dosežki ocenjevalca,
  • dodatno strokovno izpopolnjevanje ocenjevalca,
  • sodelovanje v mednarodnih organizacijah z delovnega področja aktivnih snovi in FFS.

Merila se podrobneje določijo v javnem razpisu.

Pristojni organ pooblasti izbranega izvajalcaodločbo v upravnem postopku za obdobje petih let. Medsebojne pravice in obveznosti Uprava in izvajalec uredita s pogodbo.

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2015