Status in registracija

Javno pooblastilo za izvajanje strokovnih nalog ocenjevanja aktivnih snovi oziroma FFS se dodel fizični ali pravni osebi, ki ima sama ali ima oseba, s katero ima sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedločen čas univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri.

Datum zadnje spremembe strani: 04. 12. 2014