Ustrezni kadri

Izvajalec testov učinkovitosti FFS mora imeti zaposlene kadre z izobrazbo, ki jo zahteva sistemizacija iz področja dela, ki ga opravljajo (npr. s področja kmetijstva, strojništva, biologije, kemije).

Izmed zaposlenih kadrov mora določiti odgovorno osebo za opravljanje poskusov ter osebo za notranjo kontrolo kakovosti vseh opravil, ki ni istočasno odgovorna oseba za opravljanje poskusov.

Datum zadnje spremembe strani: 04. 12. 2014