Odločba o imenovanju za izvajanje testov učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Odločbo o imenovanju za izvajanje testov učinkovitosti FFS  mora izvajalec pridobiti pred začetkom opravljanja dejavnosti.

Za uradno priznavanje testov učinkovitosti za registracijo FFS mora izvajalec testov pridobiti tudi potrdilo o izpolnjevanju pogojev dobre poskusne prakse. Te pogoje pristojni organ preveri in potrdi v okviru imenovanja in izdaje  odločbe.

Za imenovanje se pri pristojnem organu vloži vloga.

S pregledom dokumentacije in ogledom na kraju samem komisija ugotavlja izpolnjevanje pogojev. Pristojni organ izda odločbo o imenovanju za 5 let in izvajalca vpiše na seznam izvajalcev.

Izvajalec mora zagotoviti strokovni kader, ustrezno tehnično opremljenost, prostore in kmetijske površine. Imeti mora ustrezno referenco in zagotoviti nezdružljivost interesov.

 

Seznam dejavnosti

Pravno varstvo

  • Pravno sredstvo: Pritožba
  • Pristojni organ: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Druge aktivnosti

Če želi izvajalec tudi po preteku petih let še izvajati dejavnost testiranja učinkovitosti FFS, mora ponovno vložiti vlogo za podaljšanje odločbe pri pristojnem organu.

K vlogi priloži iste priloge kot pri vlogi za prvo izdajo odločbe, ni pa potrebno prilagati primera poskusa.

Termin obnove: 5 let

Datum zadnje spremembe strani: 05. 01. 2015