Javni razpis za pridobitev javnega pooblastila pooblaščene organizacije za ocenjevanje vina

Ocenjevanje vin izvajajo pooblaščene organizacije. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izbere pooblaščene organizacije na podlagi javnega razpisa.

Pooblaščene organizacije morajo izpolnjevati pogoje glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti.

Ministrstvo z odločbo v upravnem postopku ugotovi izpolnjevaje pogojev in imenuje pooblaščeno organizacijo ali ji dodeli javno pooblastilo.

Trenutno v Sloveniji deluje pet pooblaščenih organizacij, in sicer:

Seznam dejavnosti

Pravne podlage

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano | Datum zadnje spremembe strani: 07. 01. 2015